Server Uptime :) | Willy's Desert

Server Uptime :)

Najdłużej w naturze żyje prowizorka 🙂

i zegar nadal tyka 🙂

11:07:00 up 392 days,  3:17,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00

392 days

Comments are closed.